Pirmas puslapis      Apie žaidimą      Registracija      Forumas       Taisyklės       DUK          



svetimasx · 0
Reitingas: #71738
Žaidėjo tipas: Besiginantis
Žaidžia nuo: 2010-06-08



 
  Draugai: (1) GM

Yra draugas žaidėjams: (5) analfabetas, e5e5e5, padusk, sarekas, tauku
 
 

 
  Apie mane
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶
¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶
¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶
¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶DEATH¶¶¶´´´´´¶¶¶DEATH¶¶¶¶¶¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶
¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶
¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶
¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶
¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶
¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶
¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 
 

MiestasGPSAtstumasGyventojai

  Žaidėjo siena



© 2009 - 2018 Sferos v1.04     Pranešti apie klaidą     Papildyti aukso atsargas