Pirmas puslapis      Apie žaidimą      Registracija      Forumas       Taisyklės       DUK          

Dalyvavimo žaidime taisyklės

Šios taisyklės yra privalomos visiems, žaidžiantiems žaidimą SFEROS. Taisyklėmis vadovaujamasi sprendžiant kilusius ginčus, žaidėju konfliktus, žaidimo moderatoriams ir administracijai imantis prevencinių ir baudžiamųjų priemonių. Bandymas apeiti žaidimo taisykles yra vertinamas kaip taisyklių pažeidimas ir, atitinkamai, yra baustinas. Šios taisyklės yra nuolat pildomos ir atnaujinamos. Žaidėjai privalo jomis domėtis ir susipažinti su pakeitimais. Visi atnaujinimai ir pakeitimai vieną mėnesį nuo jų įsigaliojimo žymimi kita spalva.

1. Žaidėjo įsipareigojimai
1.1. Lankydamiesi ir/ar žaisdami žaidimą SFEROS (toliau vadinama žaidimu arba SFEROS), jūs pareiškiate, kad sutinkate su šiomis naudojimosi žaidimu taisyklėmis (toliau vadinamos – Taisyklėmis) ir visais jų pakeitimais bei papildymais, kurie bus patalpinti žaidime, be jokių išlygų. Jeigu jūs nesutinkate su visomis ar dalimi Taisyklių nuostatų, turite nedelsiant išeiti iš žaidimo ir jokiomis aplinkybėmis jame nesilankyti bei juo nesinaudoti. Tolimesnis naudojimasis žaidimu reikš jūsų sutikimą su šiomis Taisyklėmis bei jūsų įsipareigojimą laikytis Taisyklių.
1.2. Jūs patvirtinate, kad faktinis naudojimaisi žaidimu yra prilyginamas ir suprantamas, kaip besąlyginis jūsų sutikimas su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Lankydamiesi žaidime ir/ar naudodamiesi žaidimu, jūs patvirtinate, kad esate vyresni nei 14 metų amžiaus arba turite tėvų ar teisėtų globėjų/už jus atsakingų asmenų sutikimą bei galite visa apimtimi įgyvendinti iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas. Bet kokiu atveju Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 14 metų, nes žaidimas yra skirtas tik asmenims nuo 14 metų amžiaus. Jeigu Jūs esate jaunesnis kaip 14 metų amžiaus, Jūs neturite teisės dalyvauti žaidime ir/ar naudotis jame esančiai informacija be tėvų ar teisėtų globėjų/už jus atsakingų asmenų sutikimo. Žaidimo administracija rekomenduoja tėvams ir/ar globėjams imtis atitinkamų saugumo priemonių siekiant apsaugoti nepilnamečius nuo bet kokios galimos neigiamos informacijos įtakos.

2. Žaidėjo registracija
2.1. Kiekvienas žaidėjas turi teisę sukurti ir žaisti tik su vienu žaidėju (viena registracija) kiekviename žaidimo pasaulyje (ir/arba serveryje). Kelių registracijų valdymas viename pasaulyje (ir/arba serveryje) yra draudžiamas bei už tai (arba kilus pagrįstiems įtarimams, jog asmuo naudojasi daugiau nei 1 registracija) žaidimo moderatoriai turi teisę taikyti šias priemones: tylą, embargą, blokavimą. Bet kuris savavališkas prisijungimas prie kito žaidėjo (registracijos) be pastarojo sutikimo yra vertinamas kaip didžiausias pažeidimas, už kurį taikoma bausmė – žaidėjo blokavimas.
2.2. Registracijos savininku pripažįstamas asmuo, kuriam priklauso el. pašto adresas, įrašytas žaidėjo (registracijos) nustatymuose. Jeigu savininkas nori pakeisti el. pašto adresą arba perduoti registraciją kitam asmeniui, jis turi pakeisti pašto adresą nustatymuose. Iškilus abejonėms, ar žaidėją (registraciją) valdo teisėtas savininkas, žaidimo moderatorius turi teisę pareikalauti atsiųsti el. paštu patvirtinanti laišką iš adreso, atitinkančio nurodytąjį nustatymuose. El. pašto praradimo, pasikeitimo ar pan. atvejais registracijos savininkas turi pats iš anksto pasirūpinti jo pakeitimu nustatymuose.
2.3. Slaptažodžio atskleidimas kitam asmeniui yra draudžiamas. Taip pat draudžiama tyčia nustatyti vienodus slaptažodžius - tai yra vertinama kaip kelių registracijų valdymas - multiaccounting - ir sukelia atitinkamas pasekmes.
2.4. Registracijos savininkas atsako už visus savo pavaduotojų ar partnerių veiksmus.

3. Veiksmai žaidime
3.1. Kiekvienas žaidėjas gali turėti du pavaduotojus, kurie atliks žaidimo veiksmus nesant žaidėjo (registracijos) savininkui. Pavaduotojai privalo žaisti pavaduojamos registracijos naudai. Pavaduotojams įvykdžius neteisėtus veiksmus su pavaduojamojo žaidėjo (registracijos) miestu, resursais, kariniais vienetais, auksu ir kt., žaidimo moderatoriai turi teisę imtis atitinkamų priemonių (embargo, tylos arba blokavimo).
3.2. Registracijos savininkui nekompensuojama jokia pavaduotojų padaryta žala išskyrus išimtinius, žaidimo administracijos atskirai svarstytinus atvejus.

4. Žaidimo elgesio kodeksas
4.1. Žaidime griežtai draudžiama parduoti žaidėjus (registracijas), miestus, oazes arba atitinkamai keisti šiuos žaidimo vienetus į auksą, aukso kodus, mobilių telefonų sąskaitos papildymus ir kitas materialines, su žaidimu nesusijusias vertybes. Draudžiama prašyti atlyginimo už žaidime praleistą laiką ir už žaidėją (registraciją) atiduodamą pagal skelbimą.
4.2. Draudžiama įžeisti, žeminti, šmeižti kitus vartotojus bet kuriuo būdu, bet kokia forma. Už tai yra griežtai baudžiama (tyla, embargas arba blokavimas).
4.3. Draudžiama su žaidimu nesusijusi reklama bet kuria forma, nepageidaujamo turinio masinių žinučių išplatinimas. Su žaidimu susijusios reklamos skelbimas pokalbių svetainėje galimas ne dažniau kaip kas 15 minučių.
4.4. Draudžiama skelbti bet kokius asmeninius žaidėjo bei aljanso ar/ir aljanso narių duomenis, susirašinėjimą, grafinius vaizdus arba informacijos atvaizdavimą grafiškai be tų asmenų raštiško sutikimo.
4.5. Draudžiama reikalauti arba priversti ištrinti registraciją, padaryti pavaduotoju, padėti žaisti, atskleisti slaptažodį.
4.6. Draudžiama bandyti pasinaudoti žaidime aptiktomis klaidomis arba neinformuoti žaidimo administracijos ir/arba moderatorių apie aptiktas klaidas. Žaidimas turi būti žaidžiamas tik standartinės naršyklės pagalbą, be jokių pagalbinių priedų arba naršyklės modifikacijų, specialiai padarytų siekiant palengvinti žaidimą.
4.7. Žaidėjai, melagingai prisistatantys projekto komandos nariais, besiskelbiantys esą susiję su administracija, yra iš karto, be atskiro įspėjimo, blokuojami.
4.8. Žaidėjai, pasivadinę neetiškais, necenzūriniais, prieštaraujančiais įstatymams vardais yra iš karto, be atskiro įspėjimo, blokuojami.

5. Žaidimo administracija ir administratoriai (moderatoriai)
5.1. Taisyklių pažeidimo atveju žaidimo moderatoriai ir/arba žaidimo administracija priima sprendimą dėl bausmės. Resursai, pastatai, gyvenvietės ir kariai, prarasti dėl blokavimo, žaidėjui neatlyginami ir negrąžinami. Žaidėjai neturi teisės reikalauti atlyginti už mokamas SFEROS aukso paslaugas, kurios buvo įjungtos, bet nepanaudotos blokavimo metu. Naudojimasis mokamomis paslaugomis nesuteikia išskirtinumo taisyklių laikymosi atžvilgiu.
5.2. Susisiekimui su žaidimo moderatoriais ir/arba žaidimo administracija yra skirta pagalbos sistema. Sistemos formoje žaidėjas užpildo informaciją apie kilusią žaidimo problemą arba pasiūlymus ir pageidavimus žaidimo kūrėjams.
5.3. Žaidimo administracija turi teisę keisti, papildyti ar panaikinti dalį šių taisyklių apie tai informuodama šiame puslapyje.
5.4. Žaidimo administracija jokiomis aplinkybėmis ir jokia apimtimi neprisiima atsakomybės už teikiamų paslaugų kokybę, paslaugų teikimo trikdžius (pertraukimus, vėlavimą pristatant elektroninio pašto ir/ar trumpąsias SMS žinutes, už jų nepristatymą, taip pat už siunčiamos ar gaunamos informacijos pakenkimą ar praradimą), kylančius ar galinčius atsirasti dėl Žaidimo administracijai ar tretiesiems asmenims priklausančių tarnybinių stočių ir/ar kitos kompiuterinės įrangos, kurios pagalba teikiamos paslaugos, kaltės.


© 2009 - 2020 Sferos v1.04     Pranešti apie klaidą     Papildyti aukso atsargas